ملامینه

8 کالا

 • ملامینه طرح لوزی

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  جنس رویه درب : ورق HPL ملامینه  کلاف ( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس ( که دور درب به ابعاد 3 تا 5 سانتیمتر میچرخد) استراکچر داخلی درب: شبکه های زنبوری هانیکام و فوم پلاستیکی تولید میشود ابعاد استاندارد درب های اچ پی ال 65 تا 95 سانتیمتر میباشد  ضخامت ورق رویه : 4 میلیمتر
 • ملامینه طرح پرستیژ

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  جنس رویه درب :ورق HPL  ملامینه  کلاف ( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس ( که دور درب به ابعاد 3 تا 5 سانتیمتر میچرخد) استراکچر داخلی درب: شبکه های زنبوری هانیکام و فوم پلاستیکی تولید میشود ابعاد استاندارد درب های اچ پی ال 65 تا 95 سانتیمتر میباشد  ضخامت ورق رویه : 4 میلیمتر
 • ملامینه طرح ماهور

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  جنس رویه درب : ورق HPL ملامینه  کلاف ( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس ( که دور درب به ابعاد 3 تا 5 سانتیمتر میچرخد) استراکچر داخلی درب: شبکه های زنبوری هانیکام و فوم پلاستیکی تولید میشود ابعاد استاندارد درب های اچ پی ال 65 تا 95 سانتیمتر میباشد  ضخامت ورق رویه : 4 میلیمتر
 • ملامینه طرح تشریفات

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  جنس رویه درب : ورق HPL ملامینه  کلاف ( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس ( که دور درب به ابعاد 3 تا 5 سانتیمتر میچرخد) استراکچر داخلی درب: شبکه های زنبوری هانیکام و فوم پلاستیکی تولید میشود ابعاد استاندارد درب های اچ پی ال 65 تا 95 سانتیمتر میباشد  ضخامت ورق رویه : 4 میلیمتر
 • ملاینه طرح شیاری

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  جنس رویه درب : ورق HPL ملامینه  کلاف ( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس ( که دور درب به ابعاد 3 تا 5 سانتیمتر میچرخد) استراکچر داخلی درب: شبکه های زنبوری هانیکام و فوم پلاستیکی تولید میشود ابعاد استاندارد درب های اچ پی ال 65 تا 95 سانتیمتر میباشد  ضخامت ورق رویه : 4 میلیمتر
 • ملامینه طرح آتیلا

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  جنس رویه درب : ورق HPL ملامینه  کلاف ( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس ( که دور درب به ابعاد 3 تا 5 سانتیمتر میچرخد) استراکچر داخلی درب: شبکه های زنبوری هانیکام و فوم پلاستیکی تولید میشود ابعاد استاندارد درب های اچ پی ال 65 تا 95 سانتیمتر میباشد  ضخامت ورق رویه : 4 میلیمتر
 • ملامینه طرح کسری

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  جنس رویه درب : ورق HPL ملامینه  کلاف ( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس ( که دور درب به ابعاد 3 تا 5 سانتیمتر میچرخد) استراکچر داخلی درب: شبکه های زنبوری هانیکام و فوم پلاستیکی تولید میشود ابعاد استاندارد درب های اچ پی ال 65 تا 95 سانتیمتر میباشد  ضخامت ورق رویه : 4 میلیمتر
 • ملامینه طرح حصیری

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  جنس رویه درب : ورق HPL ملامینه  کلاف ( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس ( که دور درب به ابعاد 3 تا 5 سانتیمتر میچرخد) استراکچر داخلی درب: شبکه های زنبوری هانیکام و فوم پلاستیکی تولید میشود ابعاد استاندارد درب های اچ پی ال 65 تا 95 سانتیمتر میباشد  ضخامت ورق رویه : 4 میلیمتر