درب اتاقیMDF

92 کالا

 • درب 092 MDF

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 6 میل_ نوع رنگ پلی اورتان مات _ اسکلت چوب به ضخامت 4 سانتیمتر ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب)  کلاف( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس خشک ( که دور درب به ابعاد ۳…
 • درب 091 MDF

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 8 میل_ نوع رنگ پلی اورتان مات  _ اسکلت چوب به ضخامت 7 سانتیمتر _روکش راش به همراه چهار چوب چوبی  ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب)  کلاف( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس خشک…
 • درب 090 MDF

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 10 میل_ نوع رنگ پلی اورتان براق _ اسکلت چوب به ضخامت 7 سانتیمتر _ روکش گردو _ روکوب و تاج لوکس**  ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب)  کلاف( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس…
 • درب MDF 089

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 8 میل_ روکش PVC چهار دهم  _ اسکلت چوب به ضخامت 5 سانتیمتر _ شبکه داخلی هانیکام_ CNC عمیق _ نوار آب بند دو درب میباشد  ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب) ** کلاف( اسکلت ) اصلی…
 • درب MDF 088

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 8 میل_ روکش PVC چهار دهم  _ اسکلت چوب به ضخامت 5 سانتیمتر _ شبکه داخلی MDF_ نوار آب بند دو درب میباشد  ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب) ** کلاف( اسکلت ) اصلی درب : چوب…
 • درب 087 MDF

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 8 میل_ روکشPVC چهار دهم  _ اسکلت چوب به ضخامت 4 سانتیمتر _ شبکه داخلی هانیکام_ CNC عمیق_ نوار آب بند دو درب میباشد  ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب) ** کلاف( اسکلت ) اصلی درب :…
 • درب 086 MDF

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 6 میل_ نوع رنگ پلی اورتان با نوار های طوسی  _ اسکلت چوب به ضخامت 4 سانتیمتر _ شبکه داخلی هانیکام میباشد. ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب)  کلاف( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس خشک…
 • درب MDF 085

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 8 میل_ نوع رنگ پلی اورتان مشکی طلایی _ اسکلت چوب به ضخامت5 سانتیمتر _ شبکه داخلی هانیکام میباشد.( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب) ** کلاف( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس خشک ( که دور…
 • درب 084 MDF

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 8 میل_ روکش طبعیی راش ( سایه روشن قهوه ای ) _ اسکلت چوب به ضخامت5 سانتیمتر _ شبکه داخلی هانیکام میباشد  ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب) ** کلاف( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس…
 • درب 083 MDF

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 8 میل_ نوع رنگ سفید پلی اورتان_ اسکلت چوب به ضخامت 4 سانتیمتر میباشد  ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب)  کلاف( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس خشک ( که دور درب به ابعاد ۳ تا…
 • درب MDF 082

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 8 میل_ نوع رنگ پلی اورتان  _ اسکلت چوب به ضخامت 4 سانتیمتر _شیشه 4 میل اسید شور میباشد  ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب)  کلاف( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس خشک ( که دور…
 • درب MDF 081

  تماس بگیرید
  جنس رویه درب : قابل تولید با سایز 6 _ 8 _ 10  ( درموارد خاص 16و18 میل)( ترک) قابل اجرا میباشد. محاسبه قیمت برحسب ضخامت ام دی اف 8 میل_ نوع رنگ پلی اورتان _ اسکلت چوب به ضخامت 4 سانتیمتر _ شبکه داخلی هانیکام میباشد.  ( خود لنگه درب محاسبه شده است بدون یراق و چهارچوب)  کلاف( اسکلت ) اصلی درب : چوب روس خشک ( که دور درب…